завантаження...

Адреса:

місто Львів, 79020, вул. Варшавська, 193

Підготовка до ЗНО

Історія України

Хей, ми щиро раді, що від сьогодні ти готуєшся до ЗНО разом з нами!

Навчайся уже зараз

Історія України – один з найцікавіших предметів, і ми сподіваємось, що тобі сподобається його вивчати.

Дивись перший безкоштовний урок
та починай навчатись вже сьогодні!

Другий безкоштовний урок у подарунок

Заповнюй та ставай учнем skileo вже сьогодні

Викладач

Ігор Лутчин

Львівський національний університет імені Івана Франка

Для мене історія стала можливістю зловити зв’язок з людьми, які жили за тисячі років до нас. Вивчення відомих особистостей, дат та подій допомогли глибше пізнати світ. Політика, культура, релігія – разом з історією ви будете орієнтуватись та розумітись у всьому.

Відверто – я люблю свій предмет і радо ділюсь ним з іншими. Процес навчання незмінно відкриває для мене також щось нове.

Онлайн освіта дає можливість свободи – навчатись у тому місці де хочеш, коли хочеш, і з темпом, як ти волієш.

Програма курсу

Історія України як наука. Періодизація історії України. Джерела з історії України: речові, усні, писемні, візуальні.

Поява та розселення людей на території України. Заняття привласнювального господарства. Неолітична революція. Поширення землеробства й скотарства на землях України. Ремесла. Трипільська і середньостогівська археологічні культури. Кочовики раннього залізного віку. Заснування античних міст-колоній у Північному Причорномор’ї та в Криму. Велике переселення народів. Перші писемні згадки про давніх слов’ян (венедів, антів, склавинів). Велике розселення слов’ян. Історичні витоки українського народу.

Розселення східнослов’янських племінних союзів (поляни, сіверяни, уличі, тиверці, хорвати (білі хорвати), волиняни (дуліби, бужани), древляни). Назва «Русь». Руська земля. Утворення Русі-України (Київської держави). Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність перших київських князів. Державотворення кінця X – середини XI ст. Запровадження християнства як державної релігії. «Руська правда». Правління наступників Ярослава Мудрого. РусьУкраїна (Київська держава) в першій третині XII ст. Боротьба з половецькою загрозою. Роздробленість Русі-України (Київської держави). Суспільнополітичне та господарське життя. Культура й духовність.

Об’єднання Галицького та Волинського князівств. Розбудова Г алицькоВолинської держави (королівства Руського) в 1238-1264 рр. Монгольська навала на південно-західні землі Русі. Королівство Руське (ГалицькоВолинська держава) за нащадків Данила Романовича. Суспільно-політичне та господарське життя. Культура й духовність.

Змагання Польщі та Литви за Галицько-Волинську спадщину. Входження українських земель до складу сусідніх держав (Угорське королівство, Молдавське князівство, Османська імперія, Московське царство). Кревська унія. Велике князівство Руське Свидригайла. Остаточна ліквідація Волинського та Київського удільних князівств. Утворення Кримського ханства. Перехід кримських ханів у васальну залежність від Османської імперії. Виникнення козацтва. Соціально-економічне життя. Культура й духовність.

Люблінська унія та її вплив на українські землі. Зміни в соціальній структурі українського суспільства. Виникнення Запорозької Січі. Повстання 1590-х рр. Братський рух. Утворення УГКЦ. Культура й духовність.

Зміни в соціальноекономічному житті. Морські походи козаків. Участь українського козацтва у війнах Речі Посполитої проти Московського царства та Османської імперії. Козацькі повстання 1620-1630-хрр. «Ординація Війська Запорозького…». Культура. Відновлення вищої православної церковної ієрархії 1620 р. Духовність.

Національно-визвольна війна українського народу. Зміни в суспільно-політичному житті. Утворення української козацької держави – Війська Запорозького. Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність уряду Богдана Хмельницького.

Внутрішньо- та зовнішньополітична діяльність гетьманів козацької України 50 – 80-х рр. XVII ст. Занепад Правобережжя. Запорозька Січ у складі Г етьманщини. Адміністративнотериторіальний устрій Слобідської України.

Гетьманщина в 1687-1709 рр. Повстання під проводом Семена Палія (1702-1704 рр.). Північна війна і Україна. Внутрішньополітична діяльність гетьманів козацької України 2 0 – 30-х рр. XVIII ст. Обмеження автономії Гетьманщини. Діяльність Першої Малоросійської колегії, «Правління Г етьманського уряду» (1734-1750 рр.). Культура. Києво-Могилянська академія. Духовність.

Внутрішня політика останнього очільника Г етьманщини. Діяльність Другої Малоросійської колегії. Скасування козацького устрою на Слобожанщині. Ліквідація Запорозької Січі. Ліквідація автономії Г етьманщини. Опришківський та гайдамацький рухи. Зміни в політичному становищі Правобережної України та західноукраїнських земель після поділів Речі Посполитої (1772, 1793, 1795 рр.). Реформи Марії Терезії та Йосифа II та їх вплив на українські землі. Культура й духовність.

Адміністративнотериторіальний поділ українських земель у складі Російської імперії. Українське національне відродження: початок, періоди й особливості. Відновлення українського козацтва в час французькоросійської війни. КирилоМефодіївське братство. Поширення в Україні російського та польського суспільних рухів. Початок промислового перевороту.

Адміністративнотериторіальний поділ західноукраїнських земель. Початок національного відродження. Діяльність «Руської трійці». Альманах «Русалка Дністровая». Західноукраїнські землі в європейській революції 1848- 1849 рр. Діяльність Г оловної Руської Ради (1848-1851 рр.). Досвід парламентаризму.

Освіта, наука, література, образотворче мистецтво, архітектура. «Історія русів». Галицько-руська матиця. Собор руських вчених.

Події Кримської війни 1853- 1856 рр. на українських землях та поразка Російської імперії. Реформи 1860-1870-хрр. і процеси модернізації в Україні. Українські підприємці. Політика російського царизму щодо України. Розвиток громадівського руху. Журнали «Основа», «Громада», «Київська старина». Діяльність «Південно-Західного відділу Російського географічного товариства» (1873-1876 рр.). Братство тарасівців. Національне відродження кримськотатарського народу.

Політика австрійського уряду щодо західноукраїнських земель. Діяльність культурноосвітнього товариства «Просвіта». Українські видання: «Правда», «Діло», «Записки Наукового товариства імені Шевченка». Розвиток кооперативного руху. Трудова еміграція. Політизація українського національного руху та утворення перших політичних партій.

Піднесення української культури. Розвиток освіти, науки, літератури, музичного, образотворчого, театрального мистецтва. Українські підприємці-благодійники. Релігія і церква.

Утворення монополістичних об’єднань в Україні. Земельна реформа Петра Столипіна та її вплив на Україну. Консолідація української нації. Створення політичних партій Наддніпрянщини. Самостійницька й автономістська течії в національному русі. Події революції 1905-1907 рр. в Україні. Діяльність українських парламентських громад в І та II Державних Думах. Діяльність «Просвіти». Посилення російського імперського наступу на Україну в 1907— 1914 рр.

Становище промисловості та сільського господарства. Радикалізація українського політичного руху. Вплив УГКЦ на формування національної свідомості населення західноукраїнських земель.

Україна в геополітичних планах країн Антанти і Центральних держав. Війна та українські політичні сили. Г оловна українська рада. Союз визволення України. Загальна українська рада. Воєнні дії на території України в 1914— 1917 рр. Українці в арміях воюючих держав. Українські січові стрільці. Політика Російської імперії та АвстроУгорщини на українських землях у 1914-1917 рр.

Революційні події в Україні в 1917- на початку 1918 р. Українізація армії. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення. Універсали Української Центральної Ради. Відносини УЦР з Тимчасовим урядом та більшовицькою Росією. Проголошення УНР. Кримськотатарський національний рух. «Всеукраїнський з’їзд рад» у м. Харків. Перша війна більшовицької Росії з УНР. Бій біля станції Крути. Події 1917 р. в Криму. Проголошення незалежності УНР. Окупація більшовицькою Росією України. Берестейський мирний договір. Вигнання більшовиків із території УНР. Похід Петра Болбочана на Крим. Конституція УНР.

Гетьманський переворот. Українська Держава. Західноукраїнська Народна Республіка. Український національний рух на Буковині й у Закарпатті. Акт злуки УНР та ЗУНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Директорія. Друга війна більшовицької Росії з УНР. Більшовицький режим в Україні. Ухвалення Конституції УСРР 1919 р. Політика воєнного комунізму. Червоний терор. Військова інтервенція Антанти на півдні України. Денікінський режим в Україні. Повернення більшовицької влади. Перший Зимовий похід. Варшавська угода між УНР та Польщею. Польсько-радянська війна на території України. Другий Зимовий похід армії УНР. Холодноярська республіка (1919-1922 рр.). Культура та духовність.

Масовий голод у південних губерніях УСРР. Антирелігійна кампанія. Неп в УСРР. Входження УСРР до складу СРСР. Утворення Кримської АСРР. Національна політика радянської влади в УСРР. Молдавська АСРР. Суспільнополітичне життя. Ліквідація багатопартійності. Політика коренізації/українізації в УСРР. Згортання непу і перехід до директивної економіки. Індустріалізація. Кампанія з ліквідації неписьменності дорослих. Культура. Духовне життя.

Форсована індустріалізація, Насильницька колективізація. Примусові хлібозаготівлі. Опір селянства. Голодомор 1932— 1933 рр. – геноцид Українського народу. Масштаби та наслідки Голодомору. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання більшовицьким режимом. Політичні процеси 1920-хпочатку 1930-х рр. Згортання українізації. Ідеологізація суспільного життя в Україні. Культ особи. Великий терор. Биківня та інші місця масових поховань жертв репресій. Національно-демографічні зміни. Розстріляне відродження. Антирелігійна кампанія.

Правовий статус українських земель у складі Польщі. Національна політика та міжнаціональні відносини. Економічне і соціальне становище населення. Українська кооперація. Просвітні організації краю. Українські політичні і громадські організації. Українська військова організація та ОУН. Українські землі у складі Румунії. Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне життя. Українські землі у складі Чехословаччини. Правовий статус Закарпаття. Суспільнополітичне й соціальноекономічне життя. Карпатська Україна. Карпатська Січ. Культура та духовність. Політичне і культурне життя української еміграції.

Українське питання в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Початок Другої світової війни. Окупація Червоною армією Г аличини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії. Радянізація. Масові політичні репресії 1939— 1940 рр. Початок німецькорадянської війни. Бойові дії в 1941-1942 рр. Відступ Червоної армії. Мобілізаційні заходи. Злочини комуністичного тоталітарного режиму. Окупація України військами Німеччини та її союзниками. «Новий порядок». Масове знищення мирного населення. Г олокост. Опір окупантам. Український визвольний рух. Проголошення Акта відновлення Української Держави. Поліська Січ. Українська повстанська армія. У країнсько-польське протистояння. Радянський партизанський рух. Бойові дії 1942-1943 рр. Вигнання німецьких військ та їхніх союзників з Правобережної та Південної України. Депортація кримських татар та інших народів Криму. Завершення бойових дій на території України. Українці у військових формуваннях держав Об’єднаних Націй. Внесок українського народу в перемогу над нацизмом. Українське питання на Тегеранській, Ялтинській і Потсдамській конференціях. Ціна війни. Культура й духовність.

Україна – співзасновниця ООН. Встановлення кордонів УРСР у міжнародних договорах. Посилення радянізації та репресії у західних областях УРСР. Український визвольний рух у 1944-1950-хрр. Обмін населенням між Польщею й УРСР. Масові депортації (1944- 1946 рр.). Операції «Вісла» і «Захід». Ліквідація УГКЦ. Внутрішньополітична й економічна ситуація в УРСР. Масовий голод 1946-1947 рр. Ідеологічні кампанії. «Чистки» творчої інтелігенції. Культура й духовність.

Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах. XX з’їзд КПРС. Десталінізація і лібералізація суспільного життя. Зміни адміністративнотериторіального устрою: входження Кримської області до складу УРСР. Зміни в управлінні господарством. Зародження дисидентського руху та його течії. «Шістдесятництво». Антирежимні виступи 1960-х рр. Культура й духовність.

Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. Конституція УРСР 1978 р. Економічна ситуація в УРСР. Дисидентський рух: течії, форми і методи боротьби. Українська громадська група сприяння виконанню Гельсінських угод. Самвидав. Кримськотатарський національний рух. Культура й духовність.

Початок перебудови в СРСР. Чорнобильська катастрофа. Стан економіки. Шахтарські страйки. Гласність і політичний плюралізм. Український національно-демократичний рух. Зміни в політичному керівництві УРСР. Формування багатопартійної системи. Вибори до Верховної Ради УРСР і до місцевих рад 1990 р. Декларація про державний суверенітет України. Революція на граніті. Створення Автономної Республіки Крим (АРК). Меджліс кримськотатарського народу (червень 1991 р.). Спроба державного перевороту в СРСР у серпні 1991 р. Акт проголошення незалежності України. Референдум і вибори Президента України 1 грудня 1991 р. Розпад СРСР. Міжнародне визнання України. Культура. Духовне відродження.

Державотворчі процеси в незалежній Україні. Повернення кримських татар на батьківщину. Статус Криму. Суспільно-політичне життя. Особливості формування багатопартійності. Конституція України. Економіка України в 1991-1998 рр. та в 1998— 2004 рр. Запровадження гривні. Демографічні та міграційні процеси. Олігархічна система. Початок інтеграції в європейський і світовий простір. Політична розбудова суспільства. Рухи протесту на початку 2000-х рр. Помаранчева революція. Україна в системі міжнародних відносин. Культура й духовність.

Суспільно-політичне життя України в 2005-2013 рр. Авторитарний режим Віктора Януковича. Революція Гідності. Небесна Сотня. Анексія Росією Криму. Агресія Росії проти України. Російсько-українська війна. Добровольчі батальйони. Волонтерський рух. Реакція світової спільноти. Спроби мирногц, врегулювання. Соціально-економічний розвиток України до і після 2014 р. Євроінтеграційний’ поступ України: угода про асоціацію між Україною та ЄС. Режим безвізового в’їзду в країни ЄС Для громадян України. Культура й духовність.

Як проходить навчання

01.

Вивчаєте тему

Кожні два тижні вам відкриваються нові відеоуроки та конспекти, за допомогою яких ви вивчаєте всі теми для успішного складання ЗНО тестування.

02.

Виконуєте тести та завдання

Після проходження теми, вам потрібно пройти успішно тест та виконати завдання. Тільки після здачі тесту вам відкриється наступний відеоурок.

03.

Проходите контрольні зрізи знань

Щоб ви не забували пройдений матеріал, ми розробили контрольні зрізи знань (онлайн-тести з декількох тем разом), які допоможуть вам все пригадати та ефективніше підготуватись до ЗНО.

04.

Успішно складаєте ЗНО з обраних предметів

Завдяки залученню професіоналів своєї справи та сучасних методів подачі інформації, ми впевнені, що ви складете ЗНО тестування на успішний бал.

Чому варто навчатись онлайн з Skileo?

Досвідчені вчителі

7 днів безкоштовно

Сучасний підхід до навчання

Велика база тестів та конспектів

Безлімітний доступ до платформи

Вебінари та контрольні зрізи

Додаткова знижка -25% для пільгових категорій дітей

Звітність батькам про успішність дитини

Лекції у записі можна дивитись будь-де та будь-коли

Навчайся у зручний ДЛЯ СЕБЕ час

Питання та відповіді

Чи можу я навчатися одночасно на кількох онлайн-курсах підготовки до ЗНО?

Так, ви можете паралельно проходити навчання у різних напрямах.

Хто має право на додаткову знижки -25% ?

Пільгові категорії дітей, яким надається додаткова знижка у розмірі 25%, а саме:

  • діти-сироти;
  • діти-інваліди;
  • діти військовослужбовців, а саме учасників АТО, які загинули.

Чи зможете ви підготувати мене до ЗНО, якщо у мене низький рівень знань?

Навчання на нашій платформі проходить у форматі триступеневої методики: ви переглядаєте відеоуроки, вивчаєте конспект та виконуєте тести. Безперечно разом з нами ви зможете доповнити вже існуючі знання і вийти на якісно новий рівень з обраного предмету. Звісно потрібно буде й багато мотивації - ми будемо надсилати вам нагадування вчасно проходити уроки, а наші зрізи знань допоможуть підняти ефективність у вивченні всіх матеріалів.

Чи можна приєднатися до навчання на курсі підготовки до ЗНО, коли він уже розпочався?

Так, ви можете приєднатись до вивчення у будь-який час після початку.

Що, крім відеоуроків, ви ще пропонуєте для підготовки до ЗНО?

Ви отримуєте доступ до особистого кабінету, де на вас вже чекають відеоуроки, тести, конспекти (наступний урок відкриваємо у вказаний за регламентом час, коли ви пройшли всі матеріали й тести попереднього). Загалом щотижня для вас відкривається по два уроки. Окрім цього, для вас буде доступний чат для спілкування з викладачем та учнями, а також вебінари у записі, які доповнюватимуть наявні відеоуроки актуальними відповідями на запитання.

Чому навчання на ваших курсах не безкоштовне?

Ми зробили навчання на онлайн-курсах платним щоб мати можливість залучати до роботи професіоналів своєї справи, та щоб підготовка до ЗНО була для учнів максимально комфортною та ефективною з використанням усіх сучасних підходів та методів навчання.

Вартість навчання


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /home/sz441042/skileo.com.ua/www/wp-content/themes/skileotheme/page-course.php on line 759

Як проходить навчання

01.

Реєструйся на платформі skileo

02.

Вивчай перші безкоштовні уроки

03.

Проходь тестування після кожного уроку

04.

Успішно закінчуй навчання та отримуй сертифікат